BİLDİRİLER İÇİN ÇAĞRI

UHUK havacılık ve uzay bilimlerini ve teknolojilerini bütünüyle kapsamına alır. Bununla birlikte, güncel ve ulusal araştırma alanlarına öncelik verir. Konferansın ana konuları şunlardır:

 • Hesaplamalı aerodinamik
 • Uygulamalı aerodinamik
 • Uçuş dinamiği ve kontrolü
 • Hava-uzay yapıları
 • Aeroelastik analiz ve tasarım
 • Hava-uzay malzemeleri
 • Isı transferi ve yanma
 • Hava-uzay itki sistemleri
 • Hava-uzay aracı tasarımı
 • İnsansız hava araçları
 
 • Uydu teknolojileri
 • Havacılık ve uzay meteorolojisi
 • Hava aracı bakımı ve onarımı
 • Hava ulaştırma işletmeciliği
 • Havacılık, uçak ve uzay mühendisliği eğitimi
 • Aviyonik sistemler
 • Hava trafik yönetimi
 • Pilotaj
 • Havacılık kuralları
 • Havacılıkta insan faktörleri

Konferans Takvimi
Bildiri özeti göndermenin son günü 1 Nisan 2024
Kabul edilen bildirilerin ilanı 3 Mayıs 2024
Bildiri göndermenin son günü 5 Ağustos 2024
UHUK'2024 18-20 Eylül 2024

Önkayıt
Konferansa bildiri ile veya izleyici olarak katılacak yazar ve araştırmacılar konferansın internet sitesi üzerinden öncelikle önkayıt olmalıdır.

Bildiri Özeti Verme
Bildiri özetlerinin hakem değerlendirmesine alınabilmesi için elde edilen önemli sonuçlar, şekiller ve kaynaklarla birlikte 3-5 sayfa olması gerekmektedir. Genişletilmiş bildiri özetleri ve bildiriler konferansın Yazım Biçimine uygun olarak hazırlanmalıdır.

Bildiri özetleri konferansın sitesindeki Bildiri Yükleme sayfasından toplanır. Yüklenen bildiri özetleri ve bildiriler PDF formatında olmalıdır.