BİLDİRİ ve SUNUM FORMATI

Bildiri özetleri ve bildiriler A4 boyutundaki sayfalara, tek sütun, tek satır aralıklı olarak, 11 punto, Sans Serif fontlarla (Helvetica, Arial, Tahoma, Verdana) hazırlanmalıdır. Tüm kenar boşlukları 20mm, metin sola dayalı (left justified, ragged right) olarak hece bölmeden yazılmalıdır. Parağraflar arasında 3mm boşluk bırakılmalıdır. Sayfa sayısında bir sınırlama yoktur.

Ana Başlık
Ana başlık ilk sayfanın üst kısmında ortalanarak 12 punto, kalın Sans Serif fontla yazılmalıdır. Yazarların isim/kurum/şehir bilgileri her yazar için 3-satırlık bloklar halinde ana başlığın altında yatay olarak yer almalıdır. Yazarların ünvanları ve e-posta adresleri dipnotta verilmelidir. Kabul edilen bildirilere verilen Bildiri Numaraları ana başlığın üzerine kalın fontla eklenmelidir.
Başlıklar
Bölüm Başlıkları sayfada ortalanmalı, ve kalın punto, büyük harflerle yazılmalıdır. İkincil Başlıklar sola dayalı olarak kalın punto ile ve kelimelerin ilk harfi büyük olarak yazılmalıdır. Üçüncül Başlıklar sola dayalı olarak ve altı çizili olarak verilmeli, metin hiç bir ara vermeden, başlığın bittiği yerden başlayarak devam etmelidir.
Üstbilgi ve Altbilgi Satırları
Üstbilgi satırına kabul edilen bildirilere verilen Bildiri Numarası ve yazarların soyadları yazılmalıdır. Altbilgi satırında Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı ibaresi ve sayfa numarası yer almalıdır.
Özet
Sadece bildiride yer alan tek parağraflık özet bölümü italik fontla yazılmalı, 250 sözcüğü geçmemelidir. Bildiride sunulan çalışmanın amacı, kullanılan yöntem ve elde edilen ana sonuçlar kısaca belirtilmelidir.
Şekil ve Çizelgeler
5cm eninden daha büyük şekil ve çizelgeler sayfada ortalanmalı, daha küçükler sağa dayalı olarak metnin içinde verilmelidir.
Kaynaklar
Kaynaklar bildiri metninde yazar-yıl olarak köşeli parantezler içinde ([Soyisim, Yıl]) verilmelidir. Kaynaklar listesi metnin sonunda yazar soyisimlerine göre alfabetik olarak sıralanmalıdır.
Sunumlar
Bildiri yazarları, her bildiri sunumunun ardından katılımcıların sorularını yanıtlayabileceklerdir. Soru-cevap bölümü oturum başkanı tarafından yönetilecektir. Her bildiri için soru-cevap bölümü dahil toplam sunum süresi 20 dakikadır.
Şablonlar
Bildiri özetleri ve bildiriler için aşağıdaki şablon kullanılmalıdır.