BİLDİRİ ÖZETİ/BİLDİRİ YÜKLEME

Bildiri özetleri daha önce yayımlanmamış bir çalışmanın amaç ve kapsamını, elde edilen önemli sonuçları, ilgili şekilleri ve kaynakları içeren bir bütünlükte, ve 3-5 sayfa olmalıdır. Bildiri özetleri, kapsam, bilimsel katkı, bütünlük, anlatım dili, ve kaynakların güncelliği açısından hakem değerlendirmesine alınır. Bildiri özetleri ve bildiriler konferansın Yazım Biçimine uygun olarak pdf formatında hazırlanmalıdır.

Bildiri özeti yükleyebilmek için her bildiri özeti için önkayıt olunarak yeni bir "Kayıt Sıra No" alınması gerekir. Yüklenen en son dosya "Dosya Görüntüle" komutu ile kontrol edilebilir. En son yükleme/bilgi girişi ile daha önceki veriler güncellenir. "Son Durum" komutu ile değerlendirme sürecindeki son durum ve hakem değerlendirme raporları izlenebilir. Dosya yükleme konusunda karşılaşılan sorunları info@uhuk.org.tr'ye bildirebilirsiniz.

Komut:
Kayıt Sıra No: <--Unuttunuz mu?
Şifre: