UHUK'2020

BİLDİRİ ÖZETLERİ İÇİN ÇAĞRI

Bildiri özeti göndermenin son günü : 1 Mart 2020


Düzenleyen Kuruluşlar

ODTÜ
Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü
THKÜ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
İTÜ
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi