UHUK'2022


BİLDİRİ ÖZETLERİ İÇİN ÇAĞRI

Bildiri özeti göndermenin son günü : 1 Mart 2022


Düzenleyen Kuruluşlar

ODTÜ
Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü
İEÜ
Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü
İTÜ
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi