BİLDİRİLER İÇİN ÇAĞRI

UHUK havacılık ve uzay bilimlerini ve teknolojilerini bütünüyle kapsamına alır. Bununla birlikte, güncel ve ulusal araştırma alanlarına öncelik verir. Konferansın ana konuları şunlardır:

 • Uygulamalı aerodinamik
 • Hesaplamalı aerodinamik
 • Aeroelastik analiz ve tasarım
 • Hava-uzay yapıları
 • Hava-uzay malzemeleri
 • Hava-uzay itki sistemleri
 • Uçuş dinamiği ve kontrolü
 • Uydu teknolojileri
 • Yere Yakın Uzay Ortamı
 
 • İnsansız hava araçları
 • Uçak tasarımı
 • Uçak performansı
 • Aviyonik sistemler
 • Hava aracı bakımı ve onarımı
 • Hava trafik yönetimi
 • Hava ulaştırma işletmeciliği
 • Havacılık, uçak ve uzay mühendisliği eğitimi

Konferans Takvimi
Bildiri özeti göndermenin son tarihi 1 Mart 2022 14 Mart 2022
Kabul edilen bildirilerin ilanı Mayıs
Bildiri yüklemenin son günü 1 Ağustos
Sunum yüklemenin son günü 1 Eylül
UHUK'2022 14-16 Eylül

Önkayıt
Konferansa bildiri ile veya izleyici olarak katılacak yazar ve araştırmacılar konferansın internet sitesi üzerinden öncelikle önkayıt olmalıdır.

Bildiri Özeti Verme
Bildiri özetlerinin hakem değerlendirmesine alınabilmesi için elde edilen önemli sonuçlar, şekiller ve kaynaklarla birlikte 3-5 sayfa olması gerekmektedir. Genişletilmiş bildiri özetleri ve bildiriler konferansın Yazım Biçimine uygun olarak hazırlanmalıdır.

Bildiri özetleri konferansın sitesindeki Bildiri Yükleme sayfasından toplanır. Yüklenen bildiri özetleri ve bildiriler PDF formatında olmalıdır.