BİLDİRİLER İÇİN ÇAĞRI

UHUK havacılık ve uzay bilimlerini ve teknolojilerini bütünüyle kapsamına alır. Bununla birlikte, güncel ve ulusal araştırma alanlarına öncelik verir. Konferansın ana konuları şunlardır:

 • Hesaplamalı aerodinamik
 • Uygulamalı aerodinamik
 • Hava-uzay yapıları
 • Hava-uzay malzemeleri
 • Aeroelastik analiz ve tasarım
 • Hava-uzay itki sistemleri
 • Isı transferi ve yanma
 • Uçuş dinamiği ve kontrolü
 • Hava-uzay aracı tasarımı
 • Çok disiplinli tasarım optimizasyonu
 
 • İnsansız hava araçları
 • Uydu teknolojileri
 • Hava-uzay savunma sistemleri
 • Hava-uzay seyir sistemleri
 • Havacılık ve uzay meteorolojisi
 • Hava aracı bakımı ve onarımı
 • Hava ulaştırma işletmeciliği
 • Hava trafik yönetimi
 • Havacılık ve uzay tıbbı
 • Havacılık ve uzay bilimleri eğitimi

Konferans Takvimi
Bildiri Özeti Gönderim Son Tarihi 1 Mart 2020
Kabul Edilen Bildirilerin İlanı 15 Nisan
Tam Metin Gönderim Son Tarihi 1 Ağustos
UHUK'2020 Konferansı Tarihi 9-11 Eylül

Önkayıt
Konferansa bildiri ile veya izleyici olarak katılacak yazar ve araştırmacılar konferansın internet sitesi üzerinden öncelikle önkayıt olmalıdır.

Bildiri Özeti Verme
Bildiri özetlerinin hakem değerlendirmesine alınabilmesi için elde edilen önemli sonuçlar, şekiller ve kaynaklarla birlikte 3-5 sayfa olması gerekmektedir. Genişletilmiş bildiri özetleri ve bildiriler konferansın Yazım Biçimine uygun olarak hazırlanmalıdır.

Bildiri özetleri konferansın sitesindeki Bildiri Yükleme sayfasından toplanır. Yüklenen bildiri özetleri ve bildiriler PDF formatında olmalıdır.