UHUK'2018


Kabul edilen bildirilerin ilanı : 30 Nisan 2018


Düzenleyen Kuruluşlar

ODTÜ
Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
İTÜ
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi