KURULLAR

Onur Kurulu
Prof.Dr. H.Fahrettin Keleştemur-Erciyes Üniversitesi Rektörü
Prof.Dr. Ahmet Acar-Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü
Prof.Dr. Mehmet Karaca-İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü
Düzenleme Komitesi
Prof.Dr. M. Kemal Apalak-Erciyes Üniversitesi
Prof.Dr. İsmail H. Tuncer-Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof.Dr. Ozan Tekinalp-Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof.Dr. Metin Orhan Kaya-İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof.Dr. Adil Yükselen-İstanbul Teknik Üniversitesi
Bilim Kurulu
Prof. Dr. Surkay D. Akbarov -Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. İ. Sinan Akmandor- Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. M. Haluk Aksel- Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Nafiz Alemdaroğlu- Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. M. Kemal Apalak- Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. A. Rüstem Aslan- İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet Avcı- Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Abdullah H. Sofiyev- Süleyman Demirel Üniversitesi
Prof. Dr. A. Cihat Baytaş- İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Erhan Bütün- Kocaeli Üniversitesi
Prof. Dr. Suat Canbazoğlu- İnönü Üniversitesi
Prof. Dr. Aydan Cavcar- Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Cavcar- Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Arsev Eraslan- Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Ülgen Gülçat- İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Kerim Güney- Nuh Naci Yazgan Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan A. Heperkan- Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa İlbaş- Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu- İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Tahir Hikmet Karakoç- Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Şerif Kavsaoğlu- Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Zerefşan Kaymaz- İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Ünver Kaynak -TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Prof. Dr. Kadir Kırkköprü- İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Erdem Koç -Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Zahit Mecitoğlu- İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. S. Sibel Menteş- İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Aydın Mısırlıoğlu- İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Seyhan Uygur Onbaşıoğlu- İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. İbrahim Özkol- İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Beşir Şahin- Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. Mete Şen- İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Necmi Taşpınar- Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Ozan Tekinalp- Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Süleyman Tolun- Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. İsmail H. Tuncer- Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Naki Tütüncü- Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. İbrahim Uzmay- Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. M. Fevzi Ünal- İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Sebahattin Ünalan- Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Nazmiye Yahnioğlu- Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Yavuz Yaman- Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Tahir Yavuz- Başkent Üniversitesi
Prof. Dr. Şahin Yıldırım- Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Şafak Yılmaz- İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Adil Yükselen- İstanbul Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Recep Güneş- Erciyes Üniversitesi
Doç. Dr. Zafer Kazancı- Hava Harp Okulu
Doç. Dr. Metin Muradoğlu- Koç Üniversitesi
Doç. Dr. İlke Türkmen- Erciyes Üniversitesi
Doç. Dr. Sevinç Sırdaş- İstanbul Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. İlker Yılmaz- Erciyes Üniversitesi
Yerel Komite
Doç Dr. Recep Güneş-Erciyes Üniversitesi
Doç Dr. İlke Türkmen-Erciyes Üniversitesi
Doç Dr. İlker Yılmaz-Erciyes Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Recep Ekici-Erciyes Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yıldırım-Erciyes Üniversitesi